L’Associació Antisida de Lleida celebra el Dia de la Prova per fomentar i promoure la detecció precoç del VIH

–      El 20 d’octubre hi haurà un punt informatiu al Campus Universitari de Cappont, al Campus de Ciències de la Salut i al Campus de l’Escola tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida

–      L’entitat obrirà la seva seu a Lleida de forma continuada per fer-se la prova ràpida sense cita prèvia

L’Associació Antisida de Lleida celebra el proper divendres 20 d’octubre el Dia de la Prova per fomentar i promoure la detecció precoç del VIH. A Catalunya des de l’any 1981 s’han diagnosticat més de 15.000 casos de sida i a Lleida, des del 2001, s’han detectat a la demarcació més de 500 casos de VIH. A més, s’estima que al voltant de 30.000 persones a Catalunya estan infectades per VIH a Catalunya, tot i que moltes d’aquestes persones ho desconeixen.

El proper divendres, l’Associació Antisida de Lleida instal·larà tres punts informatius:

 • Campus de Cappont de la Universitat de Lleida, davant del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterer, de les 10.00 a les 16.00 hores.
 • Campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida, al vestíbul de la Facultat de Medicina, de les 10.00 a les 16.00 hores.
 • Campus de l’Escola tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, al vestíbul de l’Edifici 3 (biblioteca), de les 10.00 a les 16.00 hores.

A més, en el cas dels dos darrers Campus també s’oferirà atenció personalitzada per a la realització de la prova de detecció del VIH. L’entitat també obrirà la seva seu de forma continuada per realitzar, sense cita prèvia, la prova ràpida del VIH de les 10.00 a les 15.00 hores.

L’objectiu de realitzar el test ràpid permet detectar el més aviat possible si una persona està infectada pel VIH i permetre a la persona beneficiar-se d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament eficaç que millori la qualitat de vida, així com adoptar les mesures necessàries per evitar la reinfecció i la transmissió del VIH.

Per als mitjans que ho desitgin, el president de l’Associació Antisida de Lleida, Joan Fibla, atendrà als mitjans durant el Dia de la Prova.

Dia: 20 d’octubre
Hora: 12.00 hores
Lloc: Vestíbul, Edifici 3 (biblioteca), Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, Avinguda Alcalde Rovira Roure, 191, Lleida

Lleida, 18 d’octubre de 2017

L’Associació Antisida de Lleida ha realitzat 274 noves proves ràpides del VIH el 2016

S’han detectat 3 resultats positius en VIH i 7 en sífilis

L’Associació Antisida de Lleida ha realitzat 274 noves proves ràpides del VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) de gener a octubre de 2016. Del total d’aquestes proves, 3 han donat un resultat positiu en VIH i 7 en sífilis. “El perfil de persones que es realitzen la prova ràpida és molt heterogeni, tant homes com dones, i persones del territori i immigrants” ha explicat el president de l’Associació Antisida de Lleida, Joan Fibla. El president ha destacat que és fonamental tenir accés a la informació, per això, avui 20 d’octubre, Dia de la Prova, l’Associació Antisida de Lleida ha instal·lat dos estands informatius a Lleida.

En relació amb la importància informativa, Fibla ha informat que enguany s’ha posat en marxa una aplicació Sext@’t, tant a nivell de Catalunya com d’Europa, per consultar i avaluar el risc d’infecció en virtut d’unes certes pràctiques sexuals. L’aplicació Sext@’t és pot descarregar a Google Play i a l’Apple Store.

diadelaprova2016

L’Associació Antisida de Lleida és l’única entitat no governamental que promou activament la prevenció de la salut afectivo sexual en aquest àmbit i que incideix directament a aquelles persones que han pogut tenir una conducta de risc. És important poder oferir de manera confidencial i voluntària un tracte personalitzat i professional en la matèria.

El 2015 es van realitzar un total de 488 proves ràpides de VIH, una xifra semblant en l’exercici anterior. Gràcies als serveis sociosanitaris ubicats a les diferents comarques lleidatanes (Balaguer, el Pont de Suert i la Seu d’Urgell), professionals de l’entitat van poder realitzar un servei de proximitat als/les usuaris/es. Es tracta d’una prova senzilla, segura, ràpida i eficaç que confirma l’estat serològic d’una persona de manera anònima i confidencial. Consisteix en mesurar el nivell d’anticossos que genera l’organisme en resposta al virus mitjançant una mostra de sang, si el resultat és positiu s’ha de confirmar amb una prova més exhaustiva.

L’Associació Antisida de Lleida celebra avui 20 d’octubre el Dia de la Prova per fomentar i promoure la detecció precoç del VIH. “Lamentablement continua sent necessari mantenir la prova de detecció ràpida perquè continuen havent-hi infeccions”, ha explicat Fibla. L’objectiu de realitzar el test ràpid permet detectar el més aviat possible si una persona està infectada pel VIH i permetre a la persona beneficiar-se d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament eficaç que millori la qualitat de vida, així com adoptar les mesures necessàries per evitar la reinfecció i la transmissió del VIH.

Lleida, 20 d’octubre de 2016

L’Associació Antisida de Lleida organitza un concurs per escollir el logo del 25è aniversari de l’entitat

BASES DEL CONCURS DEL LOGOTIP PEL 25è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ ANTISIDA DE LLEIDA

La nostra Associació, és una Organització no governamental que treballa per:

 • Oferir una atenció integral a la persona seropositiva i/o a la seva xarxa sociofamiliar, com per la defensa de la imatge i de la dignitat com a persona  dels portadors/es del vih i dels malalts/es de la sida.
 • Promoure programes de prevenció i promoció per a la salut, de sensibilització i conscienciació dirigits a la societat.

Objectius de la convocatòria

L’Associació Antisida de Lleida, amb motiu del seu 25è aniversari el 2016, vol implicar al conjunt de la ciutadania en el disseny i preparació d’un logotip que representi aquesta celebració. És per això que es convoca el concurs de logotip amb les següents bases:

 1. L’objecte del concurs és obtenir un logotip que representi i sigui la imatge de la celebració del 25è aniversari de l’Associació Antisida de Lleida.
 2. Hi poden participar totes les persones que hagin complert els 16 anys d’edat en la data establerta com a termini de la presentació de la proposta.
 3. Cada participant pot presentar un màxim de dues propostes de logotips.
 4. Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys dels logotips es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en dos colors. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria aliena o plagi.
 5. Almenys un dels colors del logotip haurà de ser el que en aquests moments representa l’entitat. L’altre color podrà utilitzat a criteri de l’autor. El treballs podran ser dissenyats i presentats, amb un màxim de dues tintes, excloent-hi els daurats i platejats, així com els fluorescents, relleus o volums enganxats. També caldrà presentar una versió en blanc i negre, a l’efecte de reproduccions en diaris, fotocòpies, etc.. La proposta, amb les dues versions, una a dues tintes i l’altra en blanc i negre (to continu) s’haurà de presentar en un A3 plafonat en cartró ploma i amb un cd, en aquest cas, caldrà presentar-lo en format JPG o .PDF i amb resolució mínima de 600ppp.
 6. El logotip seleccionat s’haurà d’enviar en format AI (Adobe Ilustrator), traçada i amb la tipografia corresponent.
 7. Les obres es lliuraran en un sobre tancat identificant el remitent amb un pseudònim, que també haurà de constar en l’anvers de l’original. A l’interior d’aquest sobre, juntament amb la proposta hi figurarà un altre sobre tancat, també identificat amb el mateix pseudònim, amb un document on s’hauran de fer constar: nom i cognoms de l’autor, fotocopia del DNI/NIE, adreça, telèfon/s de contacte, adreça electrònica i signatura.
 8. Els/les autors/es podran signar les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
 9. L’autor es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calgui per indicació del Jurat.
 10. El Jurat estarà format pels membres següents: dos representants de l’Associació Antisida de Lleida, dos professionals de l’àmbit del disseny gràfic i artístic i dos professionals de l’àmbit de la comunicació.
 11. El premi consistirà en una estada d’un cap de setmana a la Val d’Aran, per a dues persones. També la publicació del logotip guanyador com a imatge de l’Associació Antisida de Lleida durant la commemoració del 25è aniversari, al llarg de l’any 2016.
 12. El jurat podrà declarar el premi desert en el cas d’entendre que el nivell i la qualitat de les obres presentades no sigui suficient o que no siguin representatives de l’objecte del punt 1 d’aquestes bases.
 13. El treball guanyador passarà a ser propietat de l’Associació Antisida de Lleida amb l’atorgament del premi i amb la seva acceptació. La persona guanyadora cedirà en exclusiva a l’Associació Antisida els drets de propietat intel·lectual del logotip, sense límit territorial ni temporal i per a qualsevol modalitat d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública), inclosa la transformació, per qualsevol mitjà i suport, i la posada a disposició per mitjà de la xarxa Internet.
 14. La data final per a la presentació de propostes serà el dia 21 de febrer de 2016. Els originals hauran de ser lliurats personalment o via correu certificat a l’adreça oficial de la seu de l’entitat, al carrer Lluis Besa número 17, baixos, en horari laboral de dilluns a dijous de 08.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 i divendres de 08.00 a 14.00.
 15. Tots els logotips finalistes seran exposats a l’Associació Antisida de Lleida.
 16. El jurat es reunirà en les dues setmanes següents. El seu veredicte serà inapel·lable. Tindrà potestat per interpretar o resoldre qualsevol incidència, així com interpretar aquestes bases. El veredicte es donarà a conèixer a les persones participants en aquesta convocatòria i a la pàgina web de l’Associació Antisida de Lleida.
 17. Els originals es podran recollir, a partir del dia 25 de març de 2016, i durant un termini màxim de 30 dies, a la seu de l’Associació Antisida de Lleida. L’Associació no es fa responsable dels logotips no retirats en aquest termini i en podrà fer l’ús que estimi convenient.
 18. La participació en aquest concurs implica la plena conformitat i acceptació de les bases.

 

 

 

 

 

 

 

L’Associació Antisida de Lleida reclama més inversió en prevenció i sensibilització del VIH

L’entitat commemora el Dia Memorial de la Sida en record de les víctimes

L’Associació Antisida de Lleida ha commemorat avui 15 de maig el Dia Memorial de la Sida, una celebració emotiva en record a totes aquelles persones que han mort com a conseqüència del VIH/sida a Lleida. “Lamentablement les infeccions es continuen produint ja que les accions no tenen l’efectivitat suficient” ha senyalat el president de l’entitat, Joan Fibla, que ha recalcat la importància d’invertir més esforços i dotació econòmica en la prevenció i sensibilització en la malaltia.

“Pel 2014 encara no està definit el finançament dels programes de prevenció i això ens preocupa a moltes entitats” ha afirmat Fibla, que ha afegit que el 30% dels infectats per VIH no ho saben. El president també ha explicat que tot i que els casos de mortalitat per sida s’han reduït “no es pot baixar la guàrdia” perquè segueixen les infeccions. En aquest sentit, Lleida registra al voltant de 12 noves infeccions per VIH cada any. Des del 2001, s’han detectat més de 500 persones amb VIH a la demarcació de Lleida.

Familiars, amics i amigues, voluntaris i voluntàries i representants de les administracions han reivindicat la lluita per la igualtat, la dignitat i contra l’estigma i la discriminació social. Any darrera any, el Dia Memorial de la Sida és en un dels actes centrals per fomentar la importància de la informació, la prevenció i la defensa de la imatge i de la dignitat com a persona dels portadors/es del VIH i dels malalts/es de la sida. A més, s’ha convertit en una oportunitat única per veure l’exposició de tapissos elaborats a mà per les famílies i amics i amigues i cedits per l’Associació Projecte dels Noms de Barcelona.

L’Associació Antisida de Lleida porta més de 20 anys treballant a Lleida amb l’objectiu de millorar de forma integral la qualitat de vida de les persones afectades per VIH/sida. La seva tasca s’estructura en 4 àmbits: l’àmbit de sensibilització, prevenció i promoció per a la salut, amb els programes centrats en l’adolescent; l’àmbit d’atenció a les persones, amb diferents projectes de foment per a la salut, inserció social i laboral; l’àmbit de cooperació internacional, amb els projectes Gabra i VIH sense fronteres, i l’àmbit de participació, treball en xarxa i visibilització de l’entitat amb el programa multiplica en positiu.