Comunicat de l’Associació Antisida de Lleida en relació a l’informe de l’Oficina de Drets Humans de la Paeria de Lleida

Des de l’Associació Antisida de Lleida volem manifestar la nostra total coincidència amb les conclusions de l’informe de l’Oficina de Drets Humans de la Paeria de Lleida en relació a les mancances detectades en els espais d’atenció dels pacients VIH/sida.

Totes i cada una de les consideracions fetes en aquest informe han format part de les reclamacions fetes per la nostra associació en els darrers anys per la millora de l’atenció dels pacients. Si bé algunes de les nostres reclamacions han estat ateses, com l’increment en la dotació de personal mèdic i d’infermeria que atenen als pacients, la constitució d’un equip de treball multidisciplinari en l’àmbit del VIH/sida, l’acord de dispensació des de l’àmbit comunitari de la Profilàxi pre-exposició (PREP) a Lleida i l’adequació de la sala d’espera, la reivindicació d’un espai apropiat i digne per l’atenció dels pacients, que no comporti cap element de discriminació, encara continua ancorada en una provisionalitat que s’allarga massa en el temps.

Sens perjudici dels acords i compromisos assolits fins ara amb la Gerència de l’Hospital, les consideracions fetes en l’informe de l’Oficina de Drets Humans de la Paeria de Lleida, així com les reivindicacions fetes per la nostra o altres entitats per la millora de l’atenció dels pacients, necessiten una clara i prompta resposta que doni una solució definitiva a la problemàtica que, lamentablement s’ha perllongat massa anys.

Lleida, 20 de gener de 2021

Antisida Lleida i l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida avancen en l’acord de col·laboració per millorar la Unitat de Malalties Infeccioses

  • El centre hospitalari es compromet a reestructurar la unitat de manera provisional per acollir una sala d’espera adequada a les necessitats dels pacients
  • El 2021 està previst el trasllat a un nou espai

L’Associació Antisida de Lleida i l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (GSS) s’han reunit aquesta setmana per restablir els compromisos adquirits per part de l’hospital per millorar l’estat actual de la Unitat de Malalties Infeccioses. Aquest espai requereix millores d’infraestructura per poder garantir una atenció de qualitat. La reubicació de la Unitat de Malalties Infeccioses és un dels aspectes i compromisos que s’havia quedat pendent en últims anys. Aquest 2020 estava previst la seva reubicació, però  la pandèmia COVID-19 ha endarrerit el canvi del servei.

L’Associació valora positivament els aspectes que s’han anat millorant en els últims anys, com la instal·lació de pantalles tàctils (TESEO), la integració d’un professional de psiquiatria, d’un hospital de dia i del servei de farmàcia. Aquests elements fan que la unitat prengui una atenció integral per donar una resposta de qualitat a les persones amb VIH.

La reubicació de la unitat es durà a terme a un dels espais que ara mateix estan ocupats per altres especialitats dins del mateix hospital. Aquestes especialitats estan previstes traslladar-se al nou annex de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.de Lleida (HUAV). El trasllat es produirà quan es descongestioni les plantes que ara mateix estan ocupades per donar resposta a la COVID-19. Fins que això no sigui possible, la gerència i direcció de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida s’han compromès a reformar part de l’estructura interior de la unitat per oferir una sala d’espera adequada a les necessitats dels pacients i oferir l’atenció mèdica a consultes externes de l’hospital en horari de tarda.

L’Associació Antisida i el centre hospitalari també han establert que durant el 2021, hi haurà un acord de col·laboració entre ambdues entitats per, d’una banda, oferir la PREP (Profilaxis pre-exposició) a l’entitat social, i per l’altra, per incorporar un/a professional de psicologia a la unitat de l’hospital per oferir una atenció psico-social.

L’Associació Antisida de Lleida, en els seus 30 anys d’atenció en l’àmbit del VIH/Sida de les terres de Lleida,  ha atès aproximadament el 30% de les persones que es visiten a la Unitat de Malalties Infeccioses, i detecta anualment el 50% dels nous diagnòstics de VIH de la Regió Sanitària de Lleida.