L’Associació Antisida de Lleida realitza 26 proves ràpides del VIH el Dia de la Prova

L’Associació Antisida de Lleida va realitzar ahir 26 proves ràpides del VIH en el marc del Dia de la Prova. Els resultats de les proves van ser tots negatius en la detecció precoç del VIH. L’entitat va obrir la seva seu de Lleida de forma continuada per realitzar, sense cita prèvia, la prova ràpida del VIH de les 11.00 a les 18.00 hores.

Amb motiu del Dia de la Prova, l’Associació Antisida de Lleida va instal·lar dos estands informatius al Campus Universitari de Cappont i al Campus Universitari de Ciències de la Salut de Lleida. Durant tot el dia es va informar sobre la importància del test ràpid del VIH per permetre a la persona beneficiar-se d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament eficaç que millori la qualitat de vida, així com adoptar les mesures necessàries per evitar la reinfecció i la transmissió del VIH.

L’associació ha realitzat 350 noves proves ràpides del VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) de gener a octubre de 2015. Del total d’aquestes 350 proves, 3 han donat un resultat positiu en VIH i 9 en sífilis. “Els casos positius de VIH han sigut persones heterosexuals amb una mitjana d’edat de 30 anys. Per això, cal fer un èmfasi especial en el col·lectiu jove i promoure actituds positives en l’àmbit de la sexualitat” ha explicat el president de l’Associació Antisida de Lleida, Joan Fibla.

L’Associació Antisida de Lleida és l’única entitat no governamental que promou activament la prevenció de la salut afectivo sexual en aquest àmbit i que incideix directament a aquelles persones que han pogut tenir una conducta de risc. És important poder oferir de manera confidencial i voluntària un tracte personalitzat i professional en la matèria.

L’Associació Antisida de Lleida ha realitzat 350 noves proves ràpides del VIH el 2015

L’Associació Antisida de Lleida ha realitzat 350 noves proves ràpides del VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) de gener a octubre de 2015. Del total d’aquestes 350 proves, 3 han donat un resultat positiu en VIH i 9 en sífilis. “Els casos positius de VIH han sigut persones heterosexuals amb una mitjana d’edat de 30 anys. Per això, cal fer un èmfasi especial en el col·lectiu jove i promoure actituds positives en l’àmbit de la sexualitat” ha explicat el president de l’Associació Antisida de Lleida, Joan Fibla.

Fibla també ha destacat que “a nivell de Catalunya hi ha una incidència important de noves infeccions en el col·lectiu d’homes que tenen sexe homes”. En aquest sentit, l’Associació Antisida de Lleida compta amb un programa específic dirigit a aquest col·lectiu.

Estand ubicat al Campus Cappont de la Universitat de Lleida

Estand ubicat al Campus Cappont de la Universitat de Lleida

El president de l’entitat ha informat sobre la importància de recordar que actualment a Catalunya s’estima que al voltant de 30.000 persones estan infectades per VIH, tot i que moltes d’aquestes persones ho desconeixen. “Són persones que no coneixen la seva condició de seropositius i estan malmeten la seva salut i per altra banda, sense ser conscients, estan actuant com a disseminadors de la infecció” ha exposat Fibla. També ha recordat que cada cop estem més a prop de trobar la vacuna.

L’Associació Antisida de Lleida és l’única entitat no governamental que promou activament la prevenció de la salut afectivo sexual en aquest àmbit i que incideix directament a aquelles persones que han pogut tenir una conducta de risc. És important poder oferir de manera confidencial i voluntària un tracte personalitzat i professional en la matèria.

El 2014 es van realitzar un total de 490 proves ràpides de VIH. Gràcies als serveis sociosanitaris ubicats a les diferents comarques lleidatanes, professionals de l’entitat van poder realitzar un servei de proximitat als/les usuaris/es. Es tracta d’una prova senzilla, segura, ràpida i eficaç que confirma l’estat serològic d’una persona de manera anònima i confidencial. Consisteix en mesurar el nivell d’anticossos que genera l’organisme en resposta al virus mitjançant una mostra de sang, si el resultat és positiu s’ha de confirmar amb una prova més exhaustiva.

L’Associació Antisida de Lleida celebra avui 20 d’octubre el Dia de la Prova per fomentar i promoure la detecció precoç del VIH. “Lamentablement continua sent necessari mantenir la prova de detecció ràpida perquè continuen havent-hi infeccions”, ha explicat Fibla. L’objectiu de realitzar el test ràpid permet detectar el més aviat possible si una persona està infectada pel VIH i permetre a la persona beneficiar-se d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament eficaç que millori la qualitat de vida, així com adoptar les mesures necessàries per evitar la reinfecció i la transmissió del VIH.

Tècnics de l'Associació Antisida de Lleida el Dia de la Prova

Tècnics de l’Associació Antisida de Lleida el Dia de la Prova

20 d’octubre, Dia de la Prova

A Catalunya des de l’any 1981 s’han diagnosticat més de 15.000 casos de sida i s’estima que al voltant de 30.000 persones estan infectades pel VIH, tot i que moltes d’aquestes no ho saben.

Saber el més aviat possible si una persona està infectada pel VIH ha de permetre beneficiar-se d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament eficaç que millori la qualitat de vida, així com adoptar les mesures necessàries per evitar la reinfecció i la transmissió del VIH.

Per aquest motiu, des de l’Associació Antisida de Lleida, us comuniquem que es celebrarà “El Dia de la Prova el proper dimarts 20 d’octubre, per fomentar i promoure la informació necessària per la realització de la detecció precoç de la infecció pel VIH.

Des de l’Associació Antisida de Lleida organitzem diferents actes per donar ressò a aquest dia a la ciutat de Lleida:

Activitats previstes:

–       Estand informatiu al Campus Universitari de Cappont, davant del Centre de les Cultures Transfronterer, des de les 10 a les 18 hores.

–       Estand informatiu al Campus de Ciències de la Salut, al hall de la Facultat de Medicina, des de les 10 a les 14 hores.

–       D’altra banda, durant aquest dia l’entitat obrirà la seva seu de forma continuada sense cita prèvia de les 11 a les 18 hores, per la realització immediata de la prova ràpida del VIH.

A Catalunya des de l’any 1981 s’han diagnosticat més de 15.000 casos de sida i s’estima que al voltant de 30.000 persones estan infectades pel VIH, tot i que moltes d’aquestes no ho saben.

A Catalunya des de l’any 1981 s’han diagnosticat més de 15.000 casos de sida i s’estima que al voltant de 30.000 persones estan infectades pel VIH, tot i que moltes d’aquestes no ho saben.